Bij Instituut Jeroen Bosch nemen in januari veel NT2-cursisten afscheid. Het zijn de jonge Belgische studenten die sinds september een cursus volgen dankzij een ‘Plan Marshall’- beurs. Na vier maanden gaan ze in een ander land een andere taal leren.

Uit de testen blijkt dat hun Nederlands erg verbeterd is. In de groepslessen die ze op het instituut volgen is ook de nodige ruimte voor individuele aandacht en zo worden de zwakkere punten bijgespijkerd.

Naast de taal besteedt Instituut Jeroen Bosch veel aandacht aan culturele aspecten van Nederland. Excursies naar steden en cultuurlessen maken standaard onderdeel uit van het programma. Het verblijf in een gastgezin biedt de mogelijkheid om de taal buiten de lessen in de praktijk te brengen.