Inschrijving
U kunt zich inschrijven via een volledig ingevuld inschrijfformulier.
De inschrijving wordt schriftelijk bevestigd nadat u de prijsopgave heeft getekend en teruggestuurd naar Instituut Jeroen Bosch.
De factuur voor het cursusgeld moet voor het begin van de cursus zijn voldaan.

Annulering en terugbetaling
Na tekening van de offerte kunt u binnen een termijn van 14 dagen kosteloos afzien van de cursus.

Een annulering dient schriftelijk te worden verstuurd.

Als u de gehele cursus annuleert, betaalt u:
– 100 euro bij annulering tot 21 dagen voor het begin van de cursus
– 50% van het cursusbedrag bij annulering tussen 21 en 7 dagen voor het begin van de cursus
– het volledige cursusbedrag bij annulering binnen een week voor het begin van de cursus.
U kunt de cursus eventueel door een plaatsvervanger laten volgen.

Instituut Jeroen Bosch plant de lessen van een gefaseerde cursus in overleg met de cursist. De cursist kan de afgesproken lesdata maximaal een keer wijzigen. 

Als u een losse les wilt afzeggen, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aan het Instituut doorgeven. Het annuleren van een les die op maandag plaatsvindt, moet uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur geschieden.
Als u tijdig annuleert, kunt u in overleg met het Instituut de les op een ander tijdstip inhalen. Ook kunt u de les door een plaatsvervanger laten volgen.
Als u zich niet of niet op tijd afmeldt, kunt u de les niet inhalen en moet het Instituut de les helaas in rekening brengen.
Alle geboekte lessen moeten een jaar na het begin van de cursus zijn gevolgd.

Annulering groepscursus
De bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn ook voor groepscursussen van toepassing.
Als vanwege onvoldoende inschrijving een groepscursus niet doorgaat, betaalt Instituut Jeroen Bosch het cursusgeld (exclusief reiskosten) terug.
Groepslessen die vanwege nationale feestdagen niet doorgaan, worden niet ingehaald en vergoed.
Als u aan een groepscursus deelneemt en wil deze cursus verkorten of annuleren, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 4 weken.

Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de diensten van het instituut, kunt u zich persoonlijk, telefonisch of per e- mail wenden tot de directrice, mevrouw Joëlle Schimith (telefoon: 073 657 90 53 – j.schimith@instituutjeroenbosch.nl) Zij zal in overleg met u proberen het probleem op te lossen.

Ernstige klachten kunt u tot maximaal 1 maand na afloop van de cursus telefonisch of per e- mail richten aan mevrouw Joëlle Schimith, directeur van Instituut Jeroen Bosch.

Schriftelijke klachten worden binnen 4 weken behandeld en zo mogelijk opgelost. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht in tweede instantie voorleggen aan mr. A.W.G. de Hart bij Smit & de Hart Advocaten te Vught. Zijn oordeel is voor Instituut Jeroen Bosch bindend en de eventuele consequenties worden binnen 4 weken afgehandeld.

Klachten over de directeur kunt u uitsluitend schriftelijk indienen bij Instituut Jeroen Bosch, Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vermeld op de envelop ‘Vertrouwelijk’.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.